קרא את החדשות האחרונות מ:

איתן גולדה

לנסינג, מישיגן, ארצות הברית

Class of 2019

Ethan Golde is an Aleph from Michigan Region serving as the 95th Grand Aleph Godol of the Aleph Zadik Aleph. He enjoys soccer, cold weather and the occasional hour of free time!

חזרה לשופר

Biography represents the author during their participation in BBYO.

BBYO | AZA